Toyota RAV4 2.0 Premium 4WD

Toyota RAV4 Premium

Katalogpreis CHF 54’450.-
Verkaufspreis CHF 46’550.-
Rabatt CHF 7’900.-