Toyota Corolla 1.8 Hybrid Trend

Katalogpreis CHF 40’050.-
Verkaufspreis CHF 33’990.-

Rabatt CHF 6’060.